Na kolegiju se proučava povijest grčke lirske poezije od arhajskoga doba do kraja antike. Studenti se upoznaju s grčkim lirskim vrstama (razlika između lirike u suvremenom i antičkom značenju riječi; elegija, jambografija; monodijska i korska lirika; epigram). Na primjerima iz djela i fragmenata grčkih pjesnika studenti se upoznaju s povijesnim razvojem lirskih žanrova i njihovih konvencija, te njihovim utjecajem na rimsku i potonju zapadnoeuropsku književnost. Raspravljaju se i analiziraju relevantni suvremeni prilozi interpretaciji grčke lirske poezije.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 66100
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski