Unutar kolegija se izlažu osnovni pojmovi srednjovjekovne arheologije i vremenski okvir istraživanja. Obrađuje se arheološka građa karakteristična za pojedina uža razdoblja - vrijeme velike seobe naroda, rani, razvijeni i kasni srednji vijek. O arheološkom materijalu daju se osnovni opći podaci, ali i detaljnije analize odabranih primjera (što treba omogućiti potpunije usvajanje sadržaja kolegija). PD, 5 ECTS bodova

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51106
Broj ECTS bodova: 5