Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117648
Broj ECTS bodova: 5