Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125407
Broj ECTS bodova: 4