Kolegij obrađuje povijest književnih teorija s posebnim naglaskom na temeljne teorijske i kritičke pravce 20. i 21. stoljeća (ruski formalizam, strukturalizam, američka nova kritika, poststrukturalizam, psihoanalitička teorija, feminizam, postkolonijalna teorija). Studenti se također okvirno upoznaju s poviješću britanske i američke književnosti.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 147086
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski