Odabrani tekstovi oprimjeruju pretvaranje prostora u mjesto na australskom kontinentu. Pratit ćemo formulaciju australskog nacionalnog jastva od prvih prikaza krajolika kojima Australija biva tek orječena, uvedena u cirkulaciju kulturoloških dobara, pomirbe sa zemljopisnim i povijesnim specifičnostima, borbe s naslijeđenim načinima prikazivanja kontinenta i nacije, do formiranja nacionalne svijesti u preporodnom razdoblju te izgrađivanju nacije kroz romane kao kulminacije nacionalnog impulsa. Pratit ćemo, dakle, proces kojim daleka i nepoznata zemlja postaje dom.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 77863
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski