Nositelj kolegija: dr.sc. Slađan Turković

Kolegij pruža studentima uvod u osnovne teme i probleme kojima se lingvistika nizozemskog jezika bavi.

Svi prikazani materijali (studentski i nastavnički) namijenjeni su nastavnom procesu te se ne smiju dijeliti dalje drugim putem.

PD

ECTS: 3

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 46851
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski