Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 198941
Broj ECTS bodova: 3