Kolegij nudi kulturološki pristup važnom razdoblju u povijesti Španjolske, vladavini kastiljskog kralja Alfonsa X.(XIII. stoljeće), zvanog Mudri, zaslužnog za poticanje prevoditeljske djelatnosti s arapskog na kastiljski jezik.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36705
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski