U ovom se kolegiju detaljnije proučava sintaksa glagola (Les constructions verbales, Verbes pronominaux, Accord du participe passe, Verbes impersonnels, Les voix, Modes, temps, auxiliaires, Indicatif (present, futur proche, futur simple, futur anterieur, imparfait, passe compose, passe simple, passe anterieur, passe recent, plus-que-parfait), kao i analiza jednostavne rečenice. Osim toga, ponavlja se i proširuje gradivo vezano uz ostale vrste riječi, te se posebna pažnja posvećuje usmenom i pismenom izražavanju na francuskom jeziku.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 66355
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski