Kolegij studentima daje uvid u područje etnoloških i kulturnoantropoloških pristupa zaštiti i očuvanju baštine.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 131564
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski