U kolegiju se obrađuje razvoj arheološke misli u kontekstu određenog povijesnog razdoblja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 132063
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski