U kolegiju se obrađuje razvoj arheološke misli u kontekstu određenog povijesnog razdoblja.