Uvod u temeljnu teoriju i praktičnu analizu posturomimgestualnih manifestacija u usmenoj interakciji. Sagledavanje problematike u kontekstu suvremenih lingvističkih pravaca: teorije iskazivanja (linguistique de l'énonciation), teorije jezičnih činova (pragmatique linguistique), diskurzivne lingvistike te lingvističkih istraživanja u kontekstu kognitivnih znanosti.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 118575
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski