Uvod u čitanje, čitanje, komentar i diskusija odabranih tekstova značajnih francuskih lingvista XX stoljeća-strukturalizam i oko strukturalizma: E. Benveniste, G. Guillaume, A. Martinet, L. Tesnière.

Uvod u čitanje; čitanje, komentar i diskusija odabranih tekstova značajnih francuskih lingvista XX stoljeća - generativna gramatika, semantika, pragmatika: M. Gross, B. Pottier, O. Ducrot etc.

Stjecanje produbljenijeg znanja o modernoj lingvistici, upoznavanje složenijih pristupa jezičnim problemima te, kroz to, razvitak analitičkih sposobnosti na polju lingvistike.