Uvod u čitanje, čitanje, komentar i diskusija odabranih tekstova značajnih francuskih i frankofonih lingvista XX stoljeća-strukturalizam i oko strukturalizma: F. de Saussure, A. Martinet, L. Tesnière, G. Guillaume.

Stjecanje produbljenijeg znanja o modernoj lingvistici, upoznavanje složenijih pristupa jezičnim problemima te, kroz to, razvitak analitičkih sposobnosti na polju lingvistike.

Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: 60139
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski