Ciljevi: Ovim kolegijem se nastoji senzibilizirati studente za ključne sociodemografske probleme i izazove današnjice, te im pružiti znanja o povratnim spregama među odrednicama demografskog i društvenoekonomskog rasta i razvoja. Poseban naglasak je na teorijskim interpretacijama i metodološkim pitanjima analize biološke i prostorne dinamike i strukure stanovništva, kao i na razumijevanju izazova populacijskih politika u razvijenim i zemljama u razvoju. Ta će se znanja nadopuniti praktičnim uputama o metodama i instrumentima praćenja i analize sociodemografskih trendova i stanja na temelju statističkih podataka dostupnih u Hrvatskoj, Europi i Svijetu, kao i primarnih podataka prikupljenih terenskim radom.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 131640
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski