1. Nositelj e-kolegija: Velimir Piškorec
  2. Izvodjac e-kolegija: Aleksandra Ščukanec
  3. Naziv e-kolegija: Semantika suvremenoga njemačkoga jezika
  4. Sazetak e-kolegija: PD, 4 ECTS-a

Cilj i ishodi učenja:

stjecanje uvida u različite semantičke teorije i postavke

a. Studenti će moći prepoznati temeljne semantičke pojave na konkretnim primjerima.

b. Studenti će moći povezati i usporediti semantičke postavke i teorije sa spoznajama koje su stekli u prethodne dvije godine studija iz područja fonologije, morfologije i sintakse.

c. Studenti će moći razlikovati semantičke i pragmalingvističke pojavnosti te protumačiti kako se one realiziraju u jeziku.

d. Studenti će moći protumačiti semantičke promjene na dijakronijskoj razini.

e. Studenti će moći usporediti semantičke pojave u suvremenom njemačkom i hrvatskom jeziku te izdvojiti sličnosti i razlike.

f. Studenti će moći kritički obrazložiti različite semantičke pojave i pravce.