Nakon upoznavanja s pojmom romantizma i s njegovim različitim pojavnim oblicima u europskim književnostima, rad u kolegiju fokusirat će se na socijalnu i kulturnu povijest razdoblja s kraja 18. i početka 19. st., te na poetike ranoga i kasnog njemačkog romantizma i, s tim u vezi, na diskusiju o egzemplarnim poetološkim tekstovima. Težište većeg dijela kolegija tvorit će prikaz opusa paradigmatskih autora (Tieck, Wackenroder, Novalis, F. i A.W. Schlegel, Brentano, Arnim, Hoffmann, Eichendorff...). Budući da je razdoblje oko 1800. g. obilježeno izrazitim stilskim pluralizmom, bit će riječi i o dodirima romantičara s drugim tendencijama u suvremenoj književnosti, ponajprije s weimarskom klasikom. - Sudionici će pročitati nekoliko tekstova spomenutih autora.