1. Nositelj e-kolegija: Velimir Piškorec
  2. Izvodjac e-kolegija: Aleksandra Ščukanec
  3. Naziv e-kolegija: Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću 
  4. Sazetak e-kolegija: D, 3 ECTS-a 

Ciljevi i ishodi učenja:


Cilj: upoznavanje studenata s jezikom Hrvata u Gradišću s težištem na jezičnim elementima koji su pod utjecajem (austrijskog) njemačkog jezika; stjecanje uvida u osnovne pojmove dodirnoga jezikoslovlja i metode istraživanja te njihova primjena u jezičnoj analizi tekstova.

Ishodi učenja:

1.Studenti će moći na primjerima prepoznati temeljne pojave i mehanizme dodirnoga jezikoslovlja. 

2.Studenti će moći usporediti jezične pojave u gradišćanskohrvatskome s pojavama u jeziku i dijalektima drugih hrvatskih zajednica izvan domovine. 

3.Studenti će na različitim tekstnim vrstama moći primijeniti metode analize koja se rabi u dodirnojezikoslovnim istraživanjima. 

4.Studenti će moći transkribirati televizijske emisije ili intervjue s ispitanicima iz Gradišća. 

5.Studenti će moći samostalno snimiti jezičnobiografski intervju s ispitanicima. 

6.Studenti će moći protumačiti motivaciju jezičnih fenomena poput prebacivanja koda u različitim slučajevima i kontekstima.