Kolegij studente uvodi u sve opsežnije multidisciplinarno područje kulture putovanja te historijsku, metodološku i teorijsku povezanost kulturne antropologije i putovanja, od prvih etnografskih istraživanja, zapisa i antropoloških opservacija, preko etabliranja metodoloških postavki socijalne/kulturne antropologije na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće (Malinowski), do autorefleksivnih tendencija u posljednja dva desetljeća 20. i početka 21. stoljeća. U sklopu kolegija će se na temelju sve opsežnije literature iz područja teorije putovanja, raspravljati o smjenama različitih paradigmi putovanja, konceptu ''otkrića'',kolonijalnog susreta i zone kontakta, transkulturacije, o problemima reprezentacije Drugog u putopisnim i antropološkim zapisima, o odnosu antropologije i putovanja i kolonijalizma itd., uz stalno problematiziranje ukorijenjenosti prakse putovanja u proizvodnji etnografskih i antropoloških tekstova.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 132081
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski