Kolegij Govorništvo za nastavnike za cilj ima pripremiti nastavnike za profesionalni rad u izrazito govorničkom zanimanju savladavajući osnove vještine javnog govorenja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 120101
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski