Kolegij obuhvaća intenzivno proučavanje engleske normativne gramatike, te detaljnu obradu različitih tekstova, s ciljem proširenja vokabulara, razumijevanja stilski različitih tekstova, upoznavanja anglofonih kultura i razvijanja vlastite sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja.

PD, 5 ECTS

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 132024
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski