Evropski program Sunoikisis zajednički je kolegij koji izvodi niz evropskih sveučilišta, po uzoru na model Sveučilišta Harvard (Sunoikisis CHS). Ovogodišnja je tema Periklova Atena. Dva su cilja kolegija. Prvo, valja započeti rad na digitalnom Priručniku za Periklovu Atenu, digitalnoj publikaciji temeljenoj na otvorenim podacima i razvijanoj kao dugoročni zajednički projekt; pojedinačne će se ekipe uključene u program baviti grčkom dramom, umjetnošću, arheologijom, religijom, politologijom, te društvenom, intelektualnom i političkom poviješću, a kolegij FFZG sudjelovat će priređujući računalni komentar uz grčki tekst i engleski i hrvatski prijevod reprezentativnih tekstualnih svjedočanstava, te povezujući računalni izvornik s engleskim i hrvatskim prijevodom. Polaznici kolegija upoznat će se s osnovnim tehnikama digitalne filologije i usvojiti ih. Te su tehnike: gramatičko anotiranje i izrada sintaktičkih stabala, onomastičko označavanje, bilježenje društvenih i prostornih odnosa, povezivanje riječi izvornika i prijevoda, povezivanje teksta i artefakata (kipovi, novac, vaze), rad na epigrafskim izvorima - integriranje transkripcije natpisa i opisa predmeta na kojem se nalazi. Tako će postići i drugi cilj kolegija: promišljati utjecaj novih medija na stvaranje i prenošenje znanstvene građe i spoznaja, pri čemu nove vrste podataka omogućavaju da postavljamo nova pitanja i dolazimo do novih uvida, ali i same po sebi mijenjaju spoznajni učinak - npr. dinamične vizualizacije postaju oruđa argumentacije i verifikacije, katkad potiskujući uobičajeni narativ u drugi plan.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 140288
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski