Ovaj kolegij namijenjen je studentima Hispanistike i svim ostalim studentima koji se žele upoznati s temeljima semantičkoga opisa. Kolegij nosi 3 ECTSa. PD

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 90754/154204
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski