Upotreba pojedinih računalnih programa u svrhu izrade što potpunijih crteža arheološkog materijala. Upoznavanje sa mogućnostima kombiniranja osnovnog arheološkog crteža i fotografije. Manipuliranje digitaliziranim crtežima i kreiranje arheoloških fototabli.