Kolegij omogućuje primjenu znanja i vještina stečenih u nastavi prije odslušanih metodologijskih kolegija, unapređuje ih, te razvija znanja, sposobnosti i vještine koje su pretpostavka znanstvene upotrebe metode ankete.

Znanja, sposobnosti i vještine stečene u okviru kolegija nužan su ili izrazito poželjan preduvjet rada na metodologijskim kolegijima koji se mogu upisati u nastavku studija.

Razina studija: PD
ECTS bodovi: 6

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51340 i 51316
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski