Životni ciklus jedne osobe uzima se kao okvir za proučavanje jednog razdoblja, prostora i društva. Kronološki se slijedi život jedne žene - konkretni je primjer jedna zadarska plemkinja iz četrnaestog stoljeća Peregrina (Pelegrina) de Saladinis, udana de Grisogonis, te se kroz izvore o njezinom životu razmatraju i određeni povijesni fenomeni koji u pojedinoj životnoj etapi više dolaze do izražaja.Studenti se upoznaju sa srednjovjekovnim izvorima koji pružaju mogućnosti za proučavanje društva, osobito žena u privatnom i javnom kontekstu.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 131880
Broj ECTS bodova: 4