Na kolegiju se daje dijakronijski pregled hrvatske latinističke književnosti, počevši od najistaknutijih humanističkih predstavnika (Panonije, Šižgorić, Marulić, Bunić, Ludovik Crijević Tuberon, Pucić, Ilija Crijević, Beneša, Vrančić), preko reprezentativnih autora 17. stoljeća (Đurđević, Petrović, Vičić, Gradić) i važnijih dubrovačkih latinista 18. stoljeća (Saro Crijević, Bošković, Stay, Kunić, Džamanjić, Rastić) do posljednjih pjesnika u 19. stoljeću (Galjuf, Brezovački, Štoos, Getaldić i dr.). Proučava se žanrovska pripadnost odabranih tekstova i njihova tematska, strukturna i stilska obilježja, s osobitom pozornosti prema nasljedovanju konvencija grčke i rimske književnosti s jedne, te prema inovativnim elementima u hrvatskih pjesnika s druge strane.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 81421
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski