Tijekom semestra studenti će čitati relevantne članke i poglavlja o tekstu, diskursu i registru, o kojima će raspravljati na nastavi. U jednom dijelu semestra, studenti će na nastavi i kod kuće raditi na različitim primjerima tekstova iz hrvatskoga, engleskoga i švedskoga na temelju dobivene teorijske podloge.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170193
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni