Nositelj e-kolegija: Zrinjka Glovacli-Bernardi  
    Izvodjac e-kolegija: Aleksandra Ščukanec
    Naziv e-kolegija: Tekstne vrste 1
    Sazetak e-kolegija: PD, 2 ECTS-a
    Ciljevi i ishodi učenja:
    Cilj: stjecanje znanja o funkcioniranju i strukturiranju tekstnih vrsta

1.Studenti će moći primijeniti analitički instrumentarij tekstne lingvistike na konkretnim tekstovima. 

2.Studenti će moći usporediti različite vrste tekstova u njemačkome i hrvatskome jeziku te izdvojiti zajednička obilježja, odnosno razlike. 

3. Studenti će moći samostalno detektirati i protumačiti uvriježene kriterije koji se rabe u tekstnolingvističkoj analizi. 

4.Studenti će moći na temelju tipičnih jezičnih konstrukcija prepoznati o kojoj je tekstnoj vrsti riječ. 

5.Studenti će moći definirati i nabrojiti semantičke, sintaktičke i stilske karakteristike pojedinih tekstnih vrsta obrađenih na nastavi. 

6.Studenti će moći preoblikovati manjkave tekstove da zadovolje kriterije tekstualnosti.