Seminar iz Grčke filozofije I ima upoznati studente sa središnjim pitanjima grčke filozofije do Platōna i sa sadržajem temeljnih grčkih filozofijskih tekstova u tome razdoblju. Seminar je velikim dijelom posvećen najranijim grčkim misliocima - tzv. predsokratovcima, pri čemu se posebna pažnja poklanja temeljnim pojmovima ranogrčkoga filozofijskog mišljenja: arkhe, psykhe, physis, kosmos, nus i logos. Dijelom se prikazuje život i misao Sōkrata, te njegov odnos prema sofistima. Težište se stavlja na studij Platōnove filozofije, koji se zasniva na dijalozima ranoga, srednjega i kasnoga razdoblja: Menōn, Politeia, Phaidōn, Symposion, Phaidar, Sophist.

Seminar iz Grčke filozofije II ima upoznati studente sa središnjim pitanjima grčke filozofije od Aristotela do zatvaranja Akademije (529. po Khr.). Seminar je velikim dijelom posvećen središnjim problemima 1) Aristotelove ontologike i psihologije, kako su izneseni u spisima Ethica Nicomachea, Kategoriae, Metaphysica i De anima, 2) tzv. helenističke filozofije, pod kojom se misli na skeptike srednje Akademije, Stoike i Epikurovce, te 3) predstavnika tzv. srednjega i novoga platonizma. Težište se u seminaru stavlja, osim na Aristotelovu filozofiju, na stoičku i Plōtinovu filozofiju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 79579, 81494
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski