Srednji stupanj korejskog jezika za studente koji su položili Korejski jezik 1 i 2 ili posjeduju ekvivalentno znanje.

Udžbenici koji se koriste su Active Korean 3 i 4.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski