Kolegij obuhvaća cjelokupan proces arheološkog iskopavanja, počevši od planiranja samog iskopavanja do obrade materijala i zaštite lokaliteta. Studenti će usvojiti osnovna znanja o načinu dokumentiranja, nedestruktivnim metodama istraživanja (rekognosciranje, zračna fotografija i geofizika), tehnikama crtanja i fotografiranja, te korištenja geodetskih planova i karata. Tijekom kolegija praktičnom nastavom omogućit će im se samostalno korištenje nivelira i totalne stanice. Cilj kolegija je da studenti dobiju sva saznanja o načinima dokumentiranja, kako tijekom samog iskopavanja, tako i pri obradi nalaza nakon iskopavanja.

 

 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35811
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski