Kolegij obuhvaća intenzivno proučavanje engleske normativne gramatike te detaljnu obradu različitih tekstova s ciljem proširenja vokabulara, razumijevanja stilski različitih tekstova, upoznavanja anglofonih kultura i razvijanja vlastite sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja.
PD, 5 ECTS

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 132024
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski