Pregled ključnih dokumenata židovske misli i iskustva u grčko-rimskoj antici; pregled ključnih antičkih i srednjovjekovnih grčkih i latinskih dokumenata o Židovima; upoznavanje slika o Židovima kakve daju ti dokumenti, te upoznavanje povijesnog i društvenog konteksta u kojemu su dokumenti nastali.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski