Povijest poljskoga jezika je propedeutički predmet. Sastoji se od dva dijela: jednog u kojemu je prikazano mjesto poljskoga jezika u zajednici slavenskih jezika, jezične promjene koje su dovele do izdvajanja poljskoga jezika kao zasebnog jezika te do njegove standardizacije i drugog u kojemu se studenti upoznaju s periodizacijom povijesti poljskoga jezika i promjenama do kojih je došlo tijekom stoljeća. Kao ilustracija razvoja poljskoga jezika poslužit će spomenici poljske pismenosti čija će uloga u stabilizaciji standardnog jezika biti naglašena. Predmet završava stratifikacijom suvremenog poljskog jezika.
PD, 4 ECTS