Kolegij se bavi sintaktičkim aspektima suvremenog engleskog jezika, konkretno vrstama rečenica i njihovim osobitostima radi razvijanja jezične kompetencije u pismenom i usmenom izražavanju. Također uključuje čitanje i analizu tekstova s ciljem proširenja vokabulara, boljeg razumijevanja stilski različitih tekstova, upoznavanja anglofonih kultura i razvijanja vlastite sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja.

PD, 5 ECTS

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 132541
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski