Razvoj romana i srodnih mu proznih oblika (od memoara do filozofske priče) u epohi prosvjetiteljstva, promatran na tri razine:

a) Povijesna, društvena, politička i ideološka: razdoblje od zalaska Louisa XIV do Napoleona; utjecaj prosvjetiteljskih ideja, vulgarizacije znanosti, geografskog otvaranja i vjerske tolerancije na slobodu izražavanja i ubrzani razvoj književnih vrsta; prevlast racionalizma, laicizma, materijalizma i senzualizma; emancipacija pojedinca; važnost ukusa i stila

b) Književno-teorijska: razgraničenje rodova i tehnika; otvaranje romana prema filozofiji, društvenom angažmanu i psihoanalizi; kritički otklon od književne tradicije, političkih i vjerskih dogmi; elementi klasicizma, baroka, rokokoa, realizma i predromantizma; javljanje metanarativnosti; povijest i uloga recepcije

c) Praktična: čitanje i tumačenje odabranih ulomaka; utjecaj biografskih čimbenika; analiza književnog izraza, stilskih i narativnih postupaka te sociološkog, ideološkog i filozofskog sadržaja

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184206
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski