U okviru ovog kolegija istražujemo na koje se načine u jeziku izražavaju emocije. Najprije u najkraćim crtama tumačimo jezik kao kognitivni sustav i komunikacijsko sredstvo, zatim objašnjavamo konceptualiziranje i kognitivno kategoriziranje emocija. Zatim se analiziraju procesi jezične obrade emocija te metaforizacija. Nakon toga analiziraju se emocije na leksičkoj, sintaktičkoj i tekstnoj razini. Zatim se istražuje jezik jakih emocija - strah, smrt i tugovanje,  ljubav. Nekoliko zadnjih sati posvećujemo jezičnom oblikovanju tema koje su osobito karakteristične za zemlje njemačkog govornog područja - preživjeli iz holokausta, antisemitizam i desni ekstremizam.

Šifra razine studija: PD

ECTS: 2