U kolegiju Lingvistika i internet istraživat ćemo kako novi mediji mijenjaju jezično izražavanje. Najprije će se promatrati Internet kao potencijalni izvor jezičnih korpusa za istraživanje. Zatim će se raspravljati o autorskim pravima na tekstove na internetu i o načinima citiranja. Zatim će se analizirati Internet kao medij i specifični oblici komuniciranja koje on omogućava. Slijedi analiza jezika Interneta - jezičnih prilagodba i preklapanja normi govorenog i pisanog jezika. Analizirat će se semantički pomaci poznatih pojmova i pragmalingvistički fenomeni na mreži. Analizirat će se karakteristike jezika  pod (lažnom) krinkom anonimnosti i razmotriti tekstne vrste karakteristične za Internet, s osobitim osvrtom na  hipertekstualnost i multimodalnost.

Šifra razine studija: PD

ECTS: 2