Kolegij je zamišljen kao kombinacija pregleda povijesnog razvoja Češke i uvoda u studij češke kulture (filma, kazališta, glazbe,...). Unutar sheme češke političke povijesti od ranoga srednjeg vijeka do danas, posvećuje se pozornost najznačajnijim momentima češke kulturne povijesti, pri čemu se ponajprije vodi računa o onima, koji tvore češki kulturni identitet, dakle o fenomenima koji su postali simboli ili gotovo simboli nacionalne kulture. Riječ je tu o češkim "zlatnim epohama", mecenama kulture, kulturnim institucijama, klasičnim umjetničkim djelima.

Razina: PD

ECTS: 5