Pojmovno određenje rimske književnosti i njezina vremenska protežnost; periodizacijska shema. Grčka i etrurska uloga u oblikovanju rimske kulture. Književnost arhajskoga razdoblja (240-80. pr. Kr.) Žanrovski inventar: epika (Livije Andronik, Nevije, Enije); komedija (Plaut, Terencije); tragedija (Pakuvije, Akcije); historiografska i govornička proza (analisti, Katon Stariji); satira (Lucilije). Književnost kraja republike (80-30. pr. Kr.); Ciceron, Varon, Katul i neoterici, Lukrecije, mimografi. Različiti aspekti antičke civilizacije i kulture (političko i vojno uređenje, svakodnevni život, umjetnost i arhitektura, književnost, znanost i obrazovanje, mitologija i religija).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35879-64253
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski