Ciljevi kolegija: Cilj je kolegija upoznati studente s najmarkantnijim i najplodnijim razdobljima češke kulture i književnosti do kraja XIX. stoljeća te ih navesti da ih pokušaju konfrontirati s raznim ideološkim, misaonim, vjerskim determinantama doba u kojem su nastale.
Sadržaj kolegija: Predmet kolegija izabrana su poglavlja povijesti češke književnosti do kraja XIX. stoljeća, a pregledni karakter daje mu kronološki slijed u kojem su obrađena te tumačenje raznih historiografskih nastojanja uspostavljanja suvislih veza među njima. Počinje se poglavljem o staroslavenskoj pismenosti na češkom teritoriju i sukobu latinske i slavenske tradicije, pa preko početaka češke književnosti, husitske epohe, češkog humanizma i baroka (evangeličkoga i katoličkoga) prelazi se na rani preporod potkraj XVIII. stoljeća. Dok se starijoj književnosti i ranom preporodu pristupa u manjoj mjeri preko analiza konkretnih književnih djela a više preko povijesnih interpretacija tih epoha, tome nije tako u pristupu češkom zrelom i kasnom preporodu, te postpreporodnom razdoblju (nakon Bachova apsolutizma) do kraja XIX. stoljeća, kad se središte zanimanja pomiče prema konkretnom književnom korpusu, nastalom u tom razdoblju.
Razina studija: pd 5ECTS