Diplomska radionica 1, obvezatna za studente diplomskog studija povijesti modula Rani novi vijek