Kolegij se bavi kulturološkom čitanjem novije povijesti hrvatske književnosti i razmatra pitanja odnosa romana, popularne kulture, svakodnevice, rodne politike i ideologije u drugoj polovici 20. st. do neposredne suvremenosti. Kolegij je zamišljen kao platforma za razvijanje samostalnog istraživačkog rada, interdisciplinarnog proučavanja socijalizma i postsocijalizma te kritičkog promišljanja i usavršavanja strategija akademskog i drugog stručnog pisanja u društveno-humanističkim znanostima.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: POPSOC
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski