Predavanje u diplomskoj studiji Germanistik, prevoditeljski smjer