Pregled najvažnijih novela njemačkoga govornog područja i književnopovijesna razdoblja u 19. stoljeću.