Glavna zadaća Ureda  je  zadovoljavanje akademskih  potreba studenata kroz  koordinaciju obrazovnih asistenata, prilagodbu literature,  te pomoć u rješavanju specifičnih  problema vezanih za studiranje.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski