Kolegij se predaje na prvoj godini diplomskog studija arheologije, antički smjer. Obrađuju se teme iz materijalne i kulturne povijesti grčkog svijeta i svake školske godine teme se mijenjaju i nastoji se detaljno prikazati jedan aspekt klasične arheologije, s naglaskom na nove spoznaje i novu znanstvenu metodologiju.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117453
Broj ECTS bodova: 5