Kolegij Računalna lingvistika i jezične tehnologije namijenjen je kao izborni kolegij studentima Doktorskoga studija glotodidaktike. Cilj je projekta upoznati doktorske studente s osnovama računalne lingvistike i jezičnih tehnologija, te mogućnostima njihove uporabe u nastavi i učenju stranih jezika.