Cilj kolegija: Upoznati studente na specifičnim organizacijskim i kulturnim obilježjima te društvenom ulogom oružanih snaga. Osposobiti ih za razumijevanje i kritičko propitivanje fenomena rata u suvremenom društvu. Preporuča se i studentima povijesti, filozofije, psihologije i dr.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij se oslanja na prethodno usvojena teorijska i metodološka znanja studenata. Tematske cjeline koje su pokrivene ovim kolegijem razmatrat će se izvan uskih disciplinarno-područnih granica i, gdje je to moguće, nastojat će se povezati sa sadržajima i pristupima koji se pomnije razmatraju kroz druge obavezne i izborne kolegije.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36882
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski